Poszukiwanie osób i mienia

Skutecznie zdobywamy informacje

Zbieramy wiarygodne dane o osobach i mieniu

Poszukujemy osób zaginionych, danych o przodkach, skradzionego mienia

Działamy skutecznie i bezpiecznie
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, sprawdzonym metodom i sieci kontaktów, potrafimy skutecznie pomóc naszym klientom w dotarciu do informacji o poszukiwanej osobie bądź mieniu.

Zgłoś się do nas, jeśli poszukujesz zaginionej osoby, mienia lub obawiasz się o bezpieczeństwo bliskich.


 • Twoje dziecko oddaliło się od domu i niepokojąco długo nie masz z nim kontaktu
 • chcesz upewnić się, że bliska Ci osoba jest bezpieczna dzięki dyskretnej obserwacji
 • chcesz odnaleźć swoich krewnych lub spadkobierców
 • zniknął Twój dłużnik z Twoim majątkiem
 • ​stałeś się ofiarą kradzieży i chcesz odzyskać skradzione przedmioty

Kontakt

 

kontakt

Działania na własną rękę i zdanie się wyłącznie na pomoc instytucji państwowych wywołują jedynie frustrację w sytuacji, gdzie krytycznym czynnikiem jest upływający czas.

Przeprowadzane przez nas działania obejmują:

 • poszukiwanie (na terenie kraju i poza nim) osób zaginionych lub ukrywających się
 • ustalanie miejsca zamieszkania
 • ustalanie miejsca zatrudnienia
 • poszukiwanie utraconych dóbr materialnych (rzeczy zaginionych, przywłaszczonych lub skradzionych)
 • ustalanie danych (w tym miejsca pobytu i danych kontaktowych) właściciela nieruchomości
 • ustalenie innych ważnych faktów dotyczących osób chcących pozostać w ukryciu lub dóbr majątkowych

Najczęściej w ramach usługi poszukiwania osób realizujemy następujące etapy:

 • ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia/ zerwania kontaktu osoby poszukiwanej
 • ustalenie rozkładu dnia, rutyn osoby poszukiwanej bezpośrednio przed zaginięciem
 • stworzenie listy kontaktów towarzyskich osoby poszukiwanej
 • ustalenie świadków zdarzenia lub osób mających informacje istotne dla sprawy
 • sprawdzenie informacji istotnych dla sprawy w bazach danych instytucji i organów państwowych
 • ustalenie potencjalnych sprawców i ich obserwacja
 • kontakt i prowadzenie negocjacji ze sprawcą/ sprawcami w przypadku porwania

Podczas ustaleń dotyczących nieruchomości wykonujemy:

 • odnajdowanie spadkobierców, zapisobierców i innych określonych osób
 • poszukiwanie właścicieli nieruchomości, właścicieli akcji i udziałów lub ich spadkobierców
 • ustalenie tytułu własności nieruchomości
 • poszukiwania różnego typu (odnajdowanie aktywów spadku)

Wyróżniają nas efekty
W rezultacie podjętych przez nas działań naszym klientom udało się z powodzeniem odnaleźć utracony majątek lub nawiązać kontakt z poszukiwaną osobą. Nasze doświadczenie w działaniach dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na odnalezienie osób i mienia jest gwarantem wysokiej skuteczności i racjonalnie krótkiego czasu realizacji zlecenia.